Fryshusets kollektion "Minority is the warmest colour"

Minority is the warmest colour

Kollektionen Minority is the warmest colour tar sig an ämnet rasism
och samhällets uppdiktade stereotyper om utseende utifrån ett ungt
perspektiv. Alla statements kommer från Fryshusets unga och
reflekterar erfarenheter och tankar om minoritet, identitet och makt.
Frågor och normer som vi och våra unga jobbar aktivt med att
påverka och förändra.

Bär deras budskap. Starta nya konversationer.
Tillsammans kan vi skapa en framtid som räknas, för alla.